Drobilice se koriste za drobljenje biomase iz razlicitih oblika, predstavljaju prvu fazu mlevenja biomase.
Izrađujemo drobilice za big balu, rolo balu i malu četvrtastu balu.
Drobilice mogu da drobe biomasu i u rasutoj rifuznoj masi.
Drobilice za biomasu se koriste u proizvodnji peleta i briketa, ishrani zivotinja i spravljanju hrane za zivotinje, izradi prostirke za zivotinje, spravljanju komposta za gljive iI ostale biljke, proizvodnji lekovitog bilja, papirnoj i drvnoj industriji i slicnim proizvodnjama…
Drobilice izradjujemo na traktorski pogon ili na pogon sa elektro motorom.
Drobilice za biomasu takodje izradjujemo u kompletu sa prihvatnim stolom za rolo i big balu, kao i sa mlinom za sitno mlevenje uz koji nudimo ventilatore za pneumatski transport samlevene mase.
Drobilice izradjujemo kapaciteta od 300 kg - 2 t/h.