Koficasti elevatori se koriste za vertikalni transport zrnaste, samlevene, drobljene i slicne mase
Koriste se u razlicitim proizvodnjama.
Skoro su besumni, prakticni su, jer ne zauzimaju mnogo prostora, koriste se za najveci vertikalni transport koji se koristi u proizvodnjama.
Ne lome transportovani materijal, nema zaostajanja materijala prilikom praznjenja.
Koficaste elevatore izradjujemo za razlicite visine i kapacitete.
Mogu da se izradjuju od crnog farbanog celika, pocinkovanog i prohomskog materijala koji se uglavnom koriste u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.
Izradjujemo kompletnu opremu za punjenje i praznjenje koficastih elevatora, kao sto su gravitacione  cevi, razdelnici, dodavaci, ustave, kofice, filteri penjalice sa ledjobranom, galerije, usipne jame…
Koficaste elevatore izradjujemo kapaciteta od 200 kg -100 t/h.