Home

peletiranje hrane za zivotinje

Proizvodnja mašina i oprema za proizvodnju hrane za životinje, izrada kompletnih linija – fabrika za proizvodnju stočne hrane.

Sa ponosom možemo da kažemo da je Metalac vodeća firma, kako u Srbiji, tako i u regionu:

1. U proizvodnji mašina i oprema za proizvodnju hrane za životinje.
2. Proizvodnja mašina i opreme za proizvodnju peleta od drveta i biomase.
3. Metalac je prvi i vodeći proizvodjač četvoropromajnih kotlova za grejanje na agro pelet i drveni pelet.
Vertikalne mesalice
Fabrike za prizvodnju hrane za životinje
Peletiranje hrane za životinje
Peletiranje biomase
Kotlovi na pelet
Kotlovi na agro i drveni pelet
Hidraulične prese
matrice roleri valjci za poeletiranje
Matrice, roleri i razni delovi peletirki

Metalac je vodeća firma, kako u Srbiji, tako i u regionu, u proizvodnji Peletirki, mašina i oprema za proizvodnju hrane za životinje.

Horizontalne mesalice
Mešaone stočne hrane - Horizontalne mešalice
Mešaone za stočnu hranu
Mešaone stočne hrane - Vertikalne mešalice
Mešaone stočne hrane
Mešaone stočne hrane - Kose mešalice
Mlin za drvo i biomasu
Mlinovi
Matrice roleri i valjci za peletiranje
Matrice, roleri i razni delovi peletirki
Pužni, koritasti i trakasti transporteri
Kofičasti elevatori
Kofičasti elevatori
Drobilice za biomasu
Mlinovi i drobilice za biomasu
OPREMA-ZA-PROIZVODNJU-PRASKASTIH-materijala
Opr. za proizvodnju gradjevinskih praškastih materijala
Kotlovi na pelet 1
Kotlovi na agro i drveni pelet
Hidraulicne prese
Hidraulične prese
silosi silosna oprema
Silosi i silosna oprema

Proizvodjač zadržava pravo promene u izgledu, tehničkim karakteristikama i ceni a sve u cilju usavršavanja proizvoda