Katalozi Metalac Ostojić

Oprema i mašine za prizvodnju hrane za životinje

Katalog za proizvodnju peleta od biomase

Katalog za kotlove na agro i drveni pelet 

Proizvodnja mašina i oprema za proizvodnju hrane za životinje, izrada kompletnih linija – fabrika za proizvodnju stočne hrane.

Translate »